ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560

17 June 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ร้านครัวไม้หมอน จังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ มช. ครั้งที่ 2/2560 และงานสิงห์ขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2560 @ เจียงใหม่และงานสถาปนาชมรมสิงห์ขาวเชียงใหม่ โดย มี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อุปนายกสมาคมฯ/ ประธานชมรมสิงห์ขาวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในการนี้มีคณะกรรมการกลาง พี่น้องสิงห์ขาวจังหวัดเชียงใหม่  น้องๆศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างอบอุ่นโดยพร้อมเพรียงกัน

17 June 2017 Admin