หารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือ

13 January 2016

คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือและการจัดโครงการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ สำนักงานคณบดี

13 January 2016 Admin