ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 มอบทุนการศึกษา

24 December 2016

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาของชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171 ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุนๆละ 10,000.-บาท ณ ห้องประชุม 7211 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

24 December 2016 Admin