Entaneer Fair ครั้งที่ 2/2018

23 February 2018

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาภาคเหนือ) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Entaneer Fair ครั้งที่ 2/2018 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น.ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดตัวธุรกิจของเหล่านักศึกษาเก่า ให้เป็นที่รู้จักในหมู่พี่น้องชาววิศวะ มช. ว่ารุ่นไหน ใครทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพอะไรบ้าง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมโยงธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย