กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

13 December 2017

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7 โดยมี คุณพิสิฐรังสฤษฎ์ วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559) พร้อมด้วยคุณวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 25) บรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรุงเทพมหานครเมื่อเร็วๆ นี้

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
http://cmualumni.or.th/gallery_detail.php?id=45