สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1 CMU ALUMNI SPEECH #1

19 December 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ศาสตร์และศิลป์การพูดสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1 CMU ALUMNI SPEECH #1 โดย ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์ วิรัช พัฒนาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพงษ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง และ อาจารย์สุกัญญา เนียมลาภเนื่อง ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการความรู้สู่สังคมแก่นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและประชาชนทั่วไป โดยมีนักศึกษาเก่าและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 10 ท่าน ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่