ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่อง ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 August 2020

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่