ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม CMU CHIANG MAI MARATHON 2018 

23 January 2019

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ถวายเงินรายได้ที่ได้จากการแข่งขัน CMU CHIANG MAI MARATHON 2018 ประจำปี 2561 แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย

ถือเป็นเกียรติ ต่อคณะทำงานเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงานวิ่งของเราเมื่อปี 2561 ทูลเกล้าถวาย

ขอให้บุญกุศลนี้ ส่งถึงแก่ตัวนักวิ่งทุกท่านด้วยนะครับ
ขอบคุณที่ร่วมวิ่งกับเรา 
ขอบคุณที่ช่วยกันทำให้มีวันนี้ครับ

-ทีมงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่มาราธอน-