ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

22 January 2019

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือประกาศเกียรติคุณฯ คลิกที่ลิ้งด้านล่าง >>>

https://drive.google.com/open?id=1-d0n7UJ1oSMggu7X9qLc4e18Kcj1WjRa