เข้ารับประทานโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

22 December 2018

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานโครงการหลวง 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประทานโล่ที่ระลึกผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานจัดงานกล่าวถวายรายงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นิทรรศการวิชาการพืชพันธุ์ใหม่ นิทรรศการการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง ภายใต้แนวทางโครงการหลวง กินดีอยู่ดี พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดสร้างสวนจำลอง ภายใต้แนวคิดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการเกษตรประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย นิทรรศการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน การสาธิตประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง และสินค้าดอยคำ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่