การประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

24 November 2018

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น