การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/ 2561

24 November 2018

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 นำโดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลีนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหารปี 2561-2563 และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่