พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560)

28 September 2018

ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบทุน โครงการ CMU bike challenge 2560 (CMU Charity Bike Ride 2560) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ..... สำหรับการจัดงานปั่นจักรยานเพื่อหาทุนให้นักศึกษาครั้งต่อไปในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บริเวณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 06.30 น

 

คลิกที่ลิ้งเพื่อชมวีดีโอ

https://youtu.be/bVSh-UYbRKU