มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

15 September 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5,377,126.68 บาท จากการจัดการแข่งขันวิ่ง CMU Marathon 2017 และเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 20 คณะ 1 วิทยาลัย และสำนักงานหอพักนักศึกษา รวม 22 หน่วยงาน อย่างเท่าเทียมกัน หน่วยงานละ 244,414.84 บาท โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิมยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณซวง ชัยสุโรจน์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่