ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561

08 September 2018

ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร