Re-union ครั้งที่ 4

07 September 2018

ห้อง Grand Hall บริษัท นิยมพานิช จำกัด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Re-union ครั้งที่ 4 โดยภายในงานได้มีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนมากได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ในครั้งนี้
และรับทราบข้อมูลสำหรับรุ่นพี่ก่อนรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2561 ใน"งาน Re-union ครั้งที่ 4"
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 18:00-21:00 น.