ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2

02 September 2018

บริษัท โตโยต้า บัสส์ จํากัด สาขาถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม”ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ-เชียงใหม่” ครั้งที่ 2 ระยะทางรวมทั้งสิ้น 735 กม. เพื่อเป็นการระดมทุนการศึกษาให้เด็กชาวเขาผ่านมูลนิธิโครงการหลวง ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสมทบทุนในโครงการ”ลูกช้างรักชีวิต”ที่จะมีการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย100%เพื่อลดการสูญเสียหรือบาดเจ็บ ระหว่างวันที 2-7 กันยายน 2561